DEVIZA ȘCOLII : O ȘCOALĂ PENTRU TOȚI

DEVIZA ȘCOLII : O ȘCOALĂ PENTRU TOȚI

INFORMARE PRIVIND PERSONALUL VACCINAT

01 NOIEMBRIE 2021

ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS TRANSFORMARE POST

Anunt concurs

 

DATE DE CONTACT DEDICATE ÎNSCRIERII / ADMITERII 2021

          ÎN VEDEREA DERULĂRII ÎN BUNE CONDIȚII A ETAPELOR ÎNSCRIERII / ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022, LA NIVELUL UNITĂȚII ȘCOLARE SE POT FOLOSI URMĂTOARELE CANALE DE COMUNICARE:

PERIOADA DE DESFĂȘURARE A EXAMENELOR DE CORIGENȚĂ

AN ȘCOLAR 2020-2021

a.5403_perid.desf.exam.corigenta_2020-2021

ADMITERE 2021

Datele de contact dedicate admiterii sunt:

-e-mail: adlic@isjgalati.ro;

-telefon: 0372362000.

Ședințele acțiunilor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, vor avea loc pe data de 16 iulie 2021, respectiv 19 iulie 2021.

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR    2021-2022

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR  

2021-2022

PROGRAMUL NAȚIONAL PILOT DE TIP ”ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂ”

OMEd.3300_Program Nat_”Scoala dupa scoala

PLATFORMA NAȚIONALĂ DE INFORMARE DESPRE VACCINAREA COVID-19

 

https://vaccinare-covid.gov.ro/

VACANTARE POST DIRECTOR UNITATE ȘCOLARĂ

a.16746_lista fct.vacante dir, dir.adj

ANUNT CONCURS ANGAJARE